Selecteer een pagina

André, weduwnaar, vader van 2 dochters, merkt dat er iets aan het veranderen is: hij
voelt zich bedreigd, achtervolgd, hij verliest zijn oriëntering. Alsof hij kleine gaatjes in
zijn geheugen heeft.

Hij doet tegenover zijn oudste dochter alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Al is het
duidelijk dat hij het stilaan alleen niet meer aankan. Zij zorgt voor de nodige familiale
hulp, wat haar door haar trotse vader niet in dank afgenomen wordt. Net nu ze met
haar nieuwe partner in Londen wil gaan wonen.

Met “Poepa” brengt het Brussels Volkstejoêter een ontroerend stuk met niet
vanzelfsprekende humor op de scène. Verrassend vreemd, komisch ook, maar
genadeloos: een oude man op zoek naar zichzelf in een wereld die langzaam aan het
uitdoven is.

Er zijn 5 tickets besteld. Prijs € 17,00