Selecteer een pagina

 Privacyverklaring leden

Ari-vee hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. 

Bij je inschrijving ontvangen we je naam, adres, telefoonnummer, e-mail en eventueel je geboortedatum.

Deze gegevens worden gebruikt voor:

  • De ledenadministratie
  • Het verzenden van de nieuwsbrief, uitnodigingen voor activiteiten, programmawijzigingen, wenskaartje.
  • De ledenverzekering

De gegevens zijn enkel toegankelijk voor de bestuursleden. De gegevens worden aan geen enkele derde partij doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht is.

Elk lid kan op elk ogenblik aan het Ari-vee Bestuur vragen om zijn/haar persoonsgegevens in te kijken, aan te passen of te verwijderen. Deze aanvraag dient per mail gestuurd te worden naar aan ari-vee.singles@hotmail.com.

Ari-vee verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven