Selecteer een pagina

Hallo, willen jullie nog eens mee gaan eten in restaurant:
De Kwakkel – Kwakkelstraat 9 – 1800 Vilvoorde Koningslo?
We hebben voor jullie een plaatsje gereserveerd in dit toch wel afgelegen restaurant, daar waar Jurgen en Valerie (Brasserie 17) hun vorige zaak was. Bea is er onlangs gaan eten en het was zeker een meevaller. Het restaurant wordt nu uitgebaat door Roemenen, maar de kaart is praktisch ongewijzigd en behelst de Franse gastronomie.
We komen samen om 19u00 ter plaatse.

Kom je graag mee eten?
Schrijf dan € 20,00 over op de Ari-Vee rekening bij wijze van reservering.
Stuur ook een berichtje aan Bea dat je aanschuift aan onze tafel.